เขื่อนจุฬาภรณ์ ปิดประตูระบายน้ำชั่วคราว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีระศักดิ์ ศรีกาวี หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนจุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า เนื่องจากวันนี้ไม่มีฝนตกลงมา จึงทำการปิดบานประตูระบายน้ำชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากภาวะอุทกภัย เมื่อเวลา 15.00 น. และจะทำการเปิดประตูระบายน้ำอีกครั้ง ในเวลา 18.00 น. โดยระดับกักเก็บน้ำของเขื่อนจุฬาภรณ์ อยู่ที่ 167 ล้านลูกบาศก์เมตร เกินความจุเล็กน้อย

ส่วนเขื่อนห้วยกุ่ม ในวันนี้ระบายน้ำออกน้อยกว่าทุกวันที่ผ่านมา จากวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร เหลือวันละ 15-20 ล้านลูกบาศก์เมตร ช่วยบรรเทาสถานการณ์น้ำท่วม ในเขตอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ภูเขียว หากไม่มีฝนตกลงมา 2-3 วันข้างหน้านี้ จะปิดประตูระบายน้ำทั้งสองเขื่อน