ธีระมอบเรือสุขาเคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้จัดส่งเรือสุขาเคลื่อนที่ "สุขาพัฒนา" เพื่อออกไปให้บริการแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำล้นตลิ่ง ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง จากภาวะน้ำทะเลหนุนสูง และน้ำเหนือไหลหลาก ประกอบกับในช่วงระหว่างวันที่ 23-26 ต.ค. เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง อาจทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่ง จึงได้จัดส่งเรือสุขาพัฒนา จำนวน 3 ลำ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน โดยจะออกให้บริการตลอด 24 ช.ม. ประชาชนสามารถขอรับบริการได้ โดยแจ้งความต้องการผ่านหน่วยงานต่างๆ หรือ ติดต่อที่เบอร์โทร 1460 ตลอด 24 ช.ม.