ชาวพัทลุงสำรวจป่าเขาปู่ หลังนายทุนลอบตัด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กำนันตำบลชุมพล อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ผู้ใหญ่บ้านและราษฎรในพื้นที่ ประมาณ 40 คน เดินสำรวจป่าต้นน้ำเทือกเขาบรรทัด ท้องที่หมู่ที่ 4 ต.ชุมพล อ.ศรีนครินทร์ หลังมีกลุ่มนายทุนและชาวบ้านบางรายแอบลักลอบถางป่าต้นไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พบว่ากลุ่มนายทุนและพ่อค้าไม้เถื่อน ในพื้นที่ ได้นำเครื่องจักรกลตัดถนนเข้าไประยะทาง 4 ก.ม. เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนย้ายไม้เถื่อน และเดินทางเข้าไปทำสวนยางพารา และจากการสำรวจป่าต้นน้ำที่สมบูรณ์หลายแปลงถูกถาง ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ และมีบางแปลงได้จุดไฟเผาป่าในพื้นที่ปลูกยางพารา โดยเฉพาะพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกประมาณ 30 ไร่ ยังอยู่ระหว่างการแผ้วถางและตัดโค่นต้นไม้ขนาดใหญ่ จึงประสานหน่วยงานไปยังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า ให้เดินทางไปทำการตรวจยึด และเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบแผ้วถาง ต่อไป กำนันตำบลชุมพล กล่าวว่า พื้นที่ป่าในหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เป็นแหล่งสุดท้ายของตำบลชุมพล แต่ปัจจุบันนั้นมีการบุกรุกแผ้วถาง ป่าต้นน้ำของหมู่บ้านได้รับความเสียหายหลายร้อยไร่ ไม่ว่าป่าที่ถูกแผ้วถางบางแปลง เจ้าหน้าที่อุทยานได้ทำการตรวจยึดมาแล้วก็ตาม และปลูกพืชผลได้ตามปกติ ประกอบกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ มีกำลังน้อยดูแลไม่ทั่วถึง และเจ้าหน้าที่บางรายเข้าไปหาผลประโยชน์ร่วมกับนายทุน ประชาชนในหมู่บ้านต้องออกมาปกป้องรักษาป่าด้วยตัวเอง