นิด้าชี้เปลี่ยนผู้ว่าฯธปท.ควรลดดอกเบี้ย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการเงินการคลัง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ ธปท.จะคงดอกเบี้ย หรืออาจจะลดดอกเบี้ยนโยบายลงก็ได้ หากพิจารณาแล้วเห็นว่า มีประโยชน์กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะหากเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากการแข็งค่าของอัตราแลกเปลี่ยน หลังจากที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างมาก เมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

แม้ว่าก่อนหน้านี้แบงก์ชาติ จะเพิ่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย มาแล้ว 2 ครั้ง และอาจจะเห็นว่ายังไม่ควรเปลี่ยนทิศทางของนโยบายการเงินอย่างรวดเร็ว แต่หากจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางนโยบายการเงินในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่าน ในช่วงที่มี ผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ ก็ถือเป็นจังหวะที่ดี

ทั้งนี้แม้ว่าหน้าที่หลักของ ธปท. คือ การดูแลอัตราเงินเฟ้อ แต่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ระดับ 1.2% เป็นระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่แล้ว