แรงงานห้ามนายจ้างคิดวันลาหยุดจากน้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางอัมพร นิติสิริ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ กรมสวัสดิการฯ ได้ออกประกาศขอความร่วมมือ จากนายจ้างให้ลูกจ้างที่เดินทางมาทำงานไม่ได้ เนื่องจากเหตุน้ำท่วม ได้ลาหยุดโดยไม่ถือเป็นวันลา หรือเป็นความผิดต่อข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน นอกจากนี้ ยังขอให้เจ้าหน้าที่ ด้านความปลอดภัย ในการทำงานร่วมมือกับผู้ประกอบการตรวจสอบเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องจักรในสถานที่ทำงานไม่ให้ เกิดอันตรายและขอให้นายจ้างดูแลจัดสวัสดิการ ให้ความช่วยเหลือลูกจ้าง ที่ประสบภัยตามความเหมาะสมด้วย

นางอัมพร กล่าวว่า จากการรายงานเบื้องต้นพบว่า จ.นครราชสีมา มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 3.63 หมื่นคน จ.พระนครศรีอยุธยา มีลูกจ้างได้รับผลกระทบ 3 หมื่นคน จ.นครสวรรค์ 220 คน จ.สระบุรี 178 คน จ.ลพบุรี 463 คนและ จ.ชัยนาท 70 คน