นายกฯเตรียมถกครม.และประชุมร่วมรัฐสภา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางออกมายังอาคารรัฐสภา โดยในวันนี้ มีภารกิจ อาทิ เวลา 08.30 น. คณะศิลปินอาร์เอส เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายเหรียญที่ระลึก โครงการในพระราชดำริ หลังจากนั้น เวลา 09.00 น.นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ที่ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 ถนนอู่ทองใน ขณะที่เวลา 09.30 น. มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ส่วนเวลา 15.00 น. คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปการเมืองและศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าพบ และเวลา 16.00 น. สื่อมวลชน กัมพูชา จะขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีด้วย อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ต้องติดตามจะมีการออกมาตรการ
ช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ ได้มากน้อยเพียงใด