มท.สั่ง30จว.เฝ้าระวังลอบนำเข้าข้าว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล พงษ์ทัดศิริกุล ผู้ว่าฯ ฉะเชิงเทรา รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากกรณีที่ นายกฯ มีคำสั่งให้ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการคลัง กวดขันหน่วยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบในการดำเนินงานให้เคร่งครัด เพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้า ข้าวเปลือก และข้าวสาร ตามแนวชายแดน กระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้ ผู้ว่าฯ ทั้ง 30 จังหวัด ที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน บูรณาการ และประสานการดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทุกหน่วยอย่างเข้มงวดในการดำเนินการตรวจสอบ

นอกจากนี้ นายสุรพล ยังกล่าวอีกว่า เนื่องจากก่อนหน้านี้มีการตรวจพบตัวอย่างข้าวเปลือก และข้าวสาร ที่กรมศุลกากร ตรวจจับได้บริเวณชายแดน พบมีการปนเปื้อนข้าวตัดต่อพันธุกรรม ซึ่งอาจเป็นแหล่งวัตถุดิบ ที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าข้าวแปรรูปทุกชนิดที่บริโภคภายในประเทศและส่งออกยังต่างประเทศ