พณ.สั่งตรวจสินค้าพท.อุทกภัยหวั่นกักตุน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้กำชับไปยังหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ และพาณิชย์จังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างเข้มงวด โดยไม่ให้มีการกักตุนสินค้า และหากตรวจสอบพบให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด พร้อมหามาตรการเสริม เพื่อป้องกันปัญหาการขาดแคลนสินค้า ซึ่งในเบื้องต้นยังไม่มีรายงานภาวะขาดแคลนอาหารและยารักษาโรค โดยในวันนี้ตนได้ลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมใน จ.นครราชสีมา พบว่าประชาชนส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลดูแลชีวิตความเป็นอยู่เฉพาะหน้า เช่น อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเรียกร้องให้ช่วยชดเชยความเสียหายจากที่ดินทำกิน รวมทั้งช่วยฟื้นฟูอาชีพหลังจากระดับน้ำลดลง โดยยอมรับว่าในปีนี้ปริมาณน้ำท่วมมากกว่าทุกปี และราษฎรได้รับผลกระทบในวงกว้าง