ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยล่าสุด17 จว.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานภาวะฝนตกหนักระหว่างวันที่ 10 กันยายน- 18 ตุลาคม 2553 ส่งผลให้เกิดสถานการณ์อุทกภัยใน 27 จังหวัด 78 อำเภอ ได้แก่ เชียงราย น่าน สุโขทัย ลำพูน พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา ประจวบคีรีรีขันธ์ เพชบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว
ปราจีนบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครนายก เพชรบูรณ์ และสระบุรี

ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยคลี่คลายแล้ว 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน สุโขทัย ลำพูน สิงห์บุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร และชลบุรี แต่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 17 จังหวัด ดังนี้ พิจิตร นครสวรรค์ ชัยนาท อ่างทองพระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา เพชรบุรี ระยอง ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี ลพบุรี ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครนายก เพชรบูรณ์ และสระบุรี สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ในพื้นที่ประสบอุทกภัยได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย และให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง