ผู้ว่าฯเชียงใหม่พบปะวิทยุ100 สถานี

ผู้ว่าฯเชียงใหม่พบปะวิทยุ100 สถานี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมพบปะวิทยุกระจายเสียง กระแสหลักและวิทยุชุมชนในเชียงใหม่ กว่า 100 สถานี โดยมีผู้บริหารนักจัดรายการ เข้าร่วมรับฟังนโยบาย และเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่ง ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ กล่าวขอความร่วมมือสถานีวิทยุทุกแห่ง ช่วยกันเป็นกระจกสะท้อนสร้างสิ่งดีงามให้กับสังคมและเยาวชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรักชาติ สถาบัน การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชน และช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับประชาชน บ้านเมือง ให้มีความสงบสุขร่มเย็น โดยยืนยันว่า ตนเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่เพื่อประชาชน นอกจากนี้ยังชี้แจงความเข้าใจภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง สังคม เศรษฐกิจ เพื่อให้เชียงใหม่ กลับมามีเสน่ห์เหมือนเดิม

อย่างไรก็ตาม หลังการมอบนโยบายแล้วมีตัวแทนวิทยุชุมชนหลายแหล่ง เสนอปัญหาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด แก้ไข เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาของพี่น้องเกษตรกร และปัญหาสถานบริการเปิดเกินเวลา ขณะที่ตัวแทนสถานีวิทยุ
ของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 ขอให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด มีนโยบายในการปฏิบัติต่อสถานี วิทยุอย่างเท่าเทียม หลังจากถูกสั่งปิดไปหลายสถานีในช่วงผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผ่านมา