ปณิธาน ปัดมีคุกลับและมีการคุมนศ.ไว้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกรัฐมนตรี ในการรับฟังความเห็นจากเยาวชนในโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 6 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลบรมราชาภิเษก ปีที่ 60 โดยนายปณิธาน ได้ชี้แจงข้อซักถามจากตัวแทนเยาวชน ถึงความจำเป็น ที่ต้องมีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยยืนยันว่า รัฐบาลดำเนินการทุกอย่าง ตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างยุติธรรม ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องคุกลับ รวมไปถึงการควบคุมนักศึกษานั้น นายปณิธาน ได้ปฏิเสธว่า ไม่มีคุกลับดังกล่าว แต่ที่มีการจับกุมนักศึกษานั้น เนื่องจากมีการกระทำผิดกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับความผิดทางการเมือง

อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า ในขณะนี้ไม่มีนักศึกษาคนใดที่ถูกจับกุม ทั้งนี้การจัดอบรมในโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 6 นั้น มีนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและการดำเนินงานของรัฐบาล