เร่งซ่อมสะพาน72แห่งหลังคอสะพานทรุด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายว่า สำนักการโยธาจะดำเนินการตามโครงการจัดซ่อมสะพาน และเสริมกำลังสะพานข้ามคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 72 สะพาน เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างสะพานในอดีตมีการออกแบบเชิงลาดที่ไม่มีโครงสร้างรองรับการทรุดตัวเพื่อประหยัดงบประมาณ

อีกทั้งการออกแบบสะพานเป็นแบบช่วงเดียว จึงทำให้คอสะพานสูงชันมาก จึงเกิดปัญหาการทรุดตัวบริเวณเชิงลาดสะพาน นอกจากนั้นสภาพน้ำในคลองของ กทม.มีลักษณะเป็นน้ำกร่อย ทำให้เกิดการกัดเซาะผิวโครงสร้างสะพานและเกิดสนิมในโครงสร้างทำให้เกิดการแตกร้าว ความแข็งแรงลดลง อีกทั้งนโยบายรัฐบาลที่เพิ่มน้ำหนักบรรทุกจาก 21 ตัน เป็น 25 ตัน ทั้งที่สะพานไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักขนาดนั้นได้ จึงต้องมีการตรวจสอบและเสริมกำลังโครงสร้างสะพานให้สามารถรองรับน้ำหนักปัจจุบันอย่าปลอดภัย

สำหรับ สะพานข้ามคลอง ทั้ง 72 สะพาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 อยู่ในพื้นที่เขตหนองแขม บางแค ทวีวัฒนาและตลิ่งชัน จำนวน 28 สะพาน กลุ่มที่ 2 อยู่ในพื้นที่เขตภาษีเจริญ จอมทอง พระโขนง บางนา และ สวนหลวง จำนวน 28 สะพาน และกลุ่มที่ 3 พื้นที่เขตบางพลัด บางกอกน้อย และบางกอกใหญ่ จำนวน 16 สะพาน โดยการปรับปรุงและซ่อมแซมสะพานคอนกรีตข้ามคลอง ทั้ง 72 สะพาน จะใช้เวลาทั้งหมด 360 วัน แบ่งเป็นการตรวจสอบความเสียหาย และปริมาณงานโดยสถาบันการศึกษาและผู้รับจ้าง 120 วัน และการซ่อมแซมเสริมกำลังสะพานพร้อมกับการทดสอบการรับน้ำหนักสะพานอีก 240 วัน