มทภ.1คุยกอ.รมน.ภาค1กำหนดพ.ร.ก.ฉุกเฉิน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้เรียกประชุมหน่วยงานด้านความมั่นคง ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นครั้งแรก ภายหลังเข้ารับตำแหน่ง เพื่อกำหนดรูปแบบในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่ยังประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะปัญหาการสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ปัญหายาเสพติด และปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยมีผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำรวจภูธรภาค 1 ภาค 2 และภาค 7 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ในการประชุม ได้มีการเสนอถึงสถานการณ์ภัยคุกคามในพื้นที่ ระบบการรักษาความสงบเรียบร้อย ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงข้อห่วงใย เพื่อหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้เตรียมการและมีความพร้อมต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งหารือถึงการใช้พลังประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และเป็นหูเป็นตา ให้เจ้าหน้าที่ ในการแจ้งเบาะแสหรือเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการบังคับใช้กฎหมายหรือเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน