นายกบอกปฏิรูปปท.เร่งปมเท่าเทียม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี รับมอบรายงานสรุปคิดเห็นของประชาชนจาก นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผลสรุปความคิดเห็นของประชาชนทั้งประเทศที่รวบรวม
มาได้นั้น จะนำไปเป็นแนวทางหนึ่งในการเดินหน้าตามแผนปรองดอง ซึ่งรับทราบรายงานพบว่าประชาชนต้องการเห็นความเท่าเทียมกัน และความเป็นธรรมในสังคม

โดย นายกฯ กล่าวว่าจากนี้ไปจะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาพิจารณาก่อนเป็นลำดับสำคัญ อย่างไรก็ตาม หลังจากที่รวบรวมความคิดเห็นของประชาชนมาได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การดำเนินการให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะมีการหาคนมารับผิดชอบดูแล ซึ่งคาดว่าน่าจะหาคนมารับผิดชอบแผนปฏิบัติการนี้ได้ ก่อนสิ้นเดือน ต.ค. และจะเร่งดำเนินการเป็นพิเศษ