เทศกาลกินเจวันสุดท้ายจ.ตรังคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้เป็นวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ตามปฏิทินจันทรคติของจีน เป็นวันสุดท้ายตามประเพณีถือศีลกินเจ หรือ กินผัก ส่วนที่ จ.ตรัง นั้น ศาลเจ้าต่างๆ เช่น ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย อ.เมือง ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี๋ย อ.ห้วยยอด ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม และศาลเจ้าพ่อเสือ จะประกอบพิธีส่งพระเง็กเซียนฮ่องเต้ กลับสรวงสวรรค์ในเวลาประมาณ 10.30 น.ส่วนเวลา 13.00 น. ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม จะประกอบพิธีเทกระจาด ส่วนช่วงค่ำคืนนี้ศาลเจ้าต่างๆ จะประกอบพิธีส่งพระยกอ๋องซ่งเต กลับทางทะเล เป็นอันเสร็จพิธีถือศีลกินเจ หรือ กินผัก ในปีนี้ ส่วนปีหน้างานประเพณีถือศีลกินเจ จะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 27 ก.ย. ถึงวันพุธที่ 5 ต.ค. 2554