นายกฯปาฐกถาการสร้างบูรณภาพของคนไทย

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ การวิจัยกับการสร้างบูรณภาพของคนไทย ในการประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบ..เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ครั้งที่ 10 ว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ เราเรียนรู้ได้จากคนทุกคน เพราะสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ฉะนั้นปัจจัยสำคัญในปัจจุบัน คือ ต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยต้องสร้างความตื่นตัวในของการใฝ่รู้เพื่อที่จะเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนั้น ยอมรับว่า ยังมีปัญหาการใช้ข้อเท็จจริง ของหลักเหตุและผลอยู่ ดังนั้นการเรียนรู้จะต้องอ้างอิง ของเหตุผลมากกว่าใช้อารมณ์ หรือ ความคิดเห็น ทั้งนี้บรรยากาศภายในงานมีประชาชนเข้ารับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด