ชลประทานตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำยะลา

ชลประทานตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำยะลา

ชลประทานตรวจเยี่ยมกลุ่มผู้ใช้น้ำยะลา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บ้านปิยะมิตร 3 ม.7 ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา นายจำเริญ วุฒิพิทักษ์สถาพร หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานยะลา พร้อมด้วย นายสุทิน รามแก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานยะลา ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานกลุ่มผู้ใช้น้ำของโครงการชลประทานยะลา โดยมี นายรุ่งเรือง อุ่ยสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านปิยะมิตร 3 ได้ให้การต้อนรับพร้อม กล่าวว่า เป้าหมายแรกของการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำขึ้นมาในพื้นที่ก็เพื่อความอยู่รอดของสมาชิกทุกคน
และต้องการนำน้ำมาใช้ให้เกิด ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตให้มากที่สุด โดยได้รับการสนับสนุน จากโครงการชลประทานยะลา

นายรุ่งเรือง กล่าวอีกว่า จากการที่ได้เข้ามาปรับปรุงฝายกั้นน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ ทำให้มีการเพาะปลูกพืชผลผลิตทางการเกษตรออกจำหน่ายทุกวัน จนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากกว่า 120,000 บาท/ครอบครัว/ปี และเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านปิยะมิตร 3 ได้รับรางวัลที่ 2 พร้อมถ้วยพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินอีก 100,000 บาท จากการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริฯ ครั้งที่ 3 ทั่วประเทศ