มท1.ตั้งศูนย์แก้ภัยหนาวคาดหนาวสุดรอบ30ปี

มท1.ตั้งศูนย์แก้ภัยหนาวคาดหนาวสุดรอบ30ปี
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้ ปีนี้ไทยอาจหนาวสุดในรอบ 30 ปี สั่งตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ แก้ภัยหนาวทั่วประเทศแล้ว

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า จากการติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศ จากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ในปีนี้ประเทศไทยจะมีสภาพอากาศหนาวเย็นที่สุด ในรอบ 30 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ตนได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น พร้อมดำเนินการสำรวจ และจัดทำบัญชีผู้ประสบภัยหนาว ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมจัดเตรียมเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ให้เพียงพอต่อการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนประเมินสภานการณ์ภัยหนาว และรายงานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับทราบทุกสัปดาห์

ด้าน นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า ในการจัดหาเครื่องกันหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว ได้ดำเนินการตามความจำเป็น และเหมาะสม แต่ละจังหวัดมีงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว วงเงิน 1 ล้านบาท หากไม่เพียงพอ สามารถขยายวงเงินทดลองราชการตามความจำเป็น มายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้