พิศิษฐ์ พร้อมนั่งเก้าอี้ รกก.ผู้ว่า สตง.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส รองผู้ว่าตรวจเงินแผ่นดิน รักษาการแทนผู้ว่า สตง. กล่าวภายหลัง การรับทราบคำสั่งของศาลปกครองกลาง ที่ให้ทุเลาการบังคับคำสั่งยกเลิกการแต่งตั้ง รักษาการ แทนผู้ว่าสตง. ว่า หลังจากที่ได้รับคำสั่งศาล เมื่อช่วงบ่าย ตนได้แจ้งคำสั่งศาลให้ รองผู้ว่าสตง. ผู้ตรวจการและข้าราชการส่วนใหญ่รับทราบแล้ว ซึ่งหลังจากนี้ ตนจะปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะรักษาการ ผู้ว่าสตง. ได้อย่างไม่ต้องกังวลว่าจะมีการแทรกแซงใดๆ ซึ่งการตรวจสอบของสตง. ก็จะเดินหน้า ต่อไปได้ โดยไม่สะดุด

ขณะที่เจ้าหน้าที่ภายใน และนอกองค์กรเอง ก็จะไม่ต้องเกิดความสับสน ที่จะปฏิบัติตามคำสั่ง ส่วนที่คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา ผู้ว่าการสตง. จะต้องคืนห้องทำงานรวมถึง รถประจำตำแหน่งโดยทันทีหรือไม่ นายพิศิษฐ์ กล่าวว่า เมื่อศาลมีคำสั่งที่ชัดเจนแล้ว และคุณหญิง จารุวรรณ เองก็เป็นผู้ใหญ่ รวมทั้งเคยทำหน้าที่ด้านการตรวจสอบมา ท่านเองก็น่าจะดำเนินการคืน ห้องทำงานและรถประจำตำแหน่งให้กับราชการได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ต่อไป