คอป.จ่อคุยทหารที่ปฏิบัติภารกิจช่วงชุมนุม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชาย หอมละออ ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบและค้นหาความจริง เพื่อการปรองดองแห่งชาติ กล่าวภายหลังเข้ารับฟังการชี้แจงของ ศอฉ. ซึ่งมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสนาธิการทหารบก เป็นผู้ชี้แจงโดยระบุว่า ทางคณะอนุกรรมการ ได้รับฟังความร่วมมือในการให้ข้อมูลการปฏิบัติงาน ความเข้าใจ ต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งของกลุ่มคนเสื้อแดง เมื่อเดือน เม.ย.-พ.ค. ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการชี้แจงพยานหลักฐานต่างๆ ที่ทางศอฉ.มีอยู่ และการพิจารณาข้อเท็จจริง ในมุมมองของศอฉ. ซึ่งก็ได้รับการอธิบายโดยสรุปจาก ศอฉ. เป็นอย่างดี แต่ยังมีข้อมูลบางส่วน ที่ทางศอฉ. จะต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อส่งมอบให้กับคณะอนุกรรมการอย่างละเอียด พร้อมทั้งจะมีการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติงานโดยตรงใน 10 เหตุการณ์ อาทิ การกระชับพื้นที่ บริเวณแยกคอกวัว แยกราชประสงค์ และชุมชนบ่อนไก่ การเสียชีวิตของ
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศ รวมทั้งการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม ในวัดปทุมวนาราม

อย่างไรก็ตาม ทางคณะอนุกรรมการ จะเข้าพบเพื่อขอข้อมูลจากศอฉ. อีก 1-2 ครั้ง ซึ่งทาง ศอฉ. ก็รับปากว่า จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นอกจากนี้ นายสมชาย ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทางศอฉ. ได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหากพบว่าทำผิดวินัย และผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการ