พฤกษาเตรียมขายหุ้นกู้5,000ลบ.8-9พ.ย.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า บริษัทจะออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มูลค่ารวม 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี มูลค่า 3,000 ล้านบาท และอายุ 5 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท โดยให้ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ส่วนเงินต้นชำระครั้งเดียว ในวันครบกำหนดไถ่ถอน ซึ่งมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย เป็นผู้จัดการจำหน่าย เปิดให้นักลงทุนรายใหญ่ และกลุ่มสถาบันจองซื้อวันที่ 8-9 พ.ย. นี้