15อุตฯอ่วม'บาทแข็ง'ดันราคาสูงเกินคู่แข่ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการส่งออก ได้ประเมินปัญหาค่าบาทแข็ง ที่มีผลกระทบต่อการส่งออกในแต่ละอุตสาหกรรม เบื้องต้นพบว่า มีแล้ว 15 อุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า ทำให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยลดลง เนื่องจากราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง และผู้ซื้อในต่างประเทศ หันไปนำเข้าสินค้าจากประเทศคู่แข่งแทน ซึ่งผลกระทบชัดเจนใน 2-3 เดือนข้างหน้า ดังนั้นทางกระทรวงพาณิชย์ จะผลักดันให้กระทรวงการคลัง และ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกมาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมตามที่ภาคเอกชนเสนอ แต่ยังไม่กระทบต่อภาพรวมส่งออกทั้งปี 2553 ที่คาดว่าจะโต 20% มูลค่า 182,912 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยช่วงไตรมาส 4 น่าจะส่งออกได้ประมาณ 14,000-15,000 ล้านเหรียญสหรัฐ

สำหรับ 15 อุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากเงินบาทแข็งค่า ได้แก่ 1.อุตสาหกรรมเครื่องหนัง 2.อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 3.อุตสาหกรรมยานยนต์ 4.อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 5.อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป 6.กลุ่มสมุนไพร 7.กลุ่มเครื่องนุ่งห่ม 8.สินค้าเกษตร 9.อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ 10.อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ 11.อุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็ง 12.อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 13.อุตสาหกรรมน้ำตาล 14.อุตสาหกรรมเซรามิค และ 15.อุตสาหกรรมยาง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 15 ตุลาคม นี้ ผู้ประกอบการเลี้ยงและส่งออกกุ้งและไก่ จะเข้าหารือถึงผลกระทบจากค่าบาทแข็งและการส่งออกกับกรมการค้าภายใน เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป