วีรพงษ์แนะธปท.ลดดบ.ดูทุนเข้าหลังบาทแข็ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า แนวทางแก้ปัญหาเงินบาทและเงินทุนไหลเข้านั้น ทางธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอย่างรวดเร็ว และควรมีการประกาศให้ชัดเจนว่า จะไม่ให้เงินบาทแข็งค่าเกินระดับใด ทั้งนี้ มองว่าหากเป็นไปได้ ประเทศไทยน่าจะกลับไปใช้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ เพราะขณะนี้ปัจจัยรอบด้าน เอื้ออำนวย ทั้งทุนสำรองระหว่างประเทศ ที่อยู่ในระดับสูง และบัญชีดุลการค้ายังคงเกินดุล และดุลบัญชีเดินสะพัดยังมีค่อนข้างมาก

อย่างไรก็ตาม หากทำไม่ได้ ก็ใช้นโยบายลอยตัว แบบมีการจัดการเหมือนในปัจจุบัน แต่ควรจะต้องระบุแนวทางการจัดการ และเป้าหมายเงินบาทอย่างชัดเจน