สภาหอการค้าชี้มาตรการรัฐแก้บาทอาจไม่พอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นและรัฐบาลได้ออกมาตรการขึ้นมากำกับดูแลนั้น ทางหอการค้าไทย เห็นว่า อาจไม่เพียงพอ เพราะในขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าสูงสุด ในภูมิภาคร้อยละ 13.6 จึงต้องการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย ดำเนินนโยบายในการดูแลเป็น 2 ระยะ ระยะ
สั้น ควรปรับนโยบายการแทรกแซงค่าเงิน ให้มีความเข้มข้น เพื่อชะลอการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศ และควรลด หรือ ชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ โดยในระยะยาว สนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ไปลงทุนในต่างประเทศ ส่งเสริมการนำเข้าเครื่องจักร รวมทั้งรัฐบาลควรกำหนดให้เรื่องดังกล่าว เป็นวาระเร่งด่วนในการแก้ไข

นอกจากนี้ ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยการพิมพ์ธนบัตรออกมาเพิ่มเติม นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า ควรเป็นมาตรการสุดท้าย ที่จะนำมาใช้