ทบ.ต้อนรับเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ท.จิระเดช โมกขะสมิต รองเสนาธิการทหารบก ในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ต้อนรับ และให้โอวาท เยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่ 14 ของมูลนิธิรัฐบุรุษข พล.อเปรม ติณสูลานนท์ รวม 216 คน

โดยรองเสนาธิการ ระบุว่า ผู้บัญชาการทหารบก มีแนวทางในการสนับสนุนโครงการนี้ เพราะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งฝากให้ตระหนักถึง การใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสงบสุข และไม่ว่า จะนับถือศาสนาใด จะต้องมีความรัก ความสามัคคี เพื่อให้ประเทศชาติคงอยู่ได้ตลอดไป

นอกจากนี้ กองทัพบก ได้เน้นในเรื่องการสร้างความเข้าใจในพื้นที่ โดยย้ำถึงการประเมินผล การแก้ปัญหาระยะแรกในช่วง 3 เดือนนี้ และเชื่อว่ามีแนวโน้มที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รองเสนาธิการทหารบก ยังกล่าวถึง การลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ว่า เพื่อรับฟังความคืบหน้าในการเร่งช่วยเหลือประชาชน

พร้อมทั้ง มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งภายหลังน้ำลด ก็ได้เตรียมความพร้อม ฟื้นฟูความเสียหาย เพื่อสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ปัญหา พร้อมเป็นสื่อกลางในการประสานช่วยเหลือจากภาคเอกชนต่างๆ ที่ต้องการเข้าร่วมสนับสนุน โดยประสานได้ที่กรมกิจการพลเรือนของทหารบก