รัฐจ่อเลิกบ.เอกชนระบายข้าวไม่ตามสัญญา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ด้านเศรษฐกิจ เปิดเผยว่า ได้หารือ กับ นายกรัฐมนตรี และเห็นพ้องต้องกันว่า จะเลิกสัญญาระบายข้าว กับบริษัท เอ็มที เซ็นเตอร์เทรด แล้ว หลังบริษัท ดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ในการรับระบายข้าวตามกรอบ 180 วัน ได้ แต่ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ ไปหารือ กับบริษัทดังกล่าว ว่าสามารถเสนอตัวขอทำสัญญาใหม่ได้ โดยต้องระบุถึง ขีดความสามารถในการระบายข้าวด้วย ว่าจะสามารถดำเนินการได้เท่าใด ส่วนข้าวที่เหลือนั้น ก็จะหาช่องทางระบายเพิ่มเติม โดยเปิดโอกาสให้บริษัทอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เสนอตัวมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเร่งระบายข้าวออก โดยขณะนี้ยังไม่พบว่า จะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับรัฐ แต่อย่างใด

ส่วนกรณีที่มีข้อครหาความไม่ชอบมาพากล ว่าบริษัทดังกล่าว มีความเกี่ยวพันกับที่ปรึกษาของตนเองนั้น ยืนยันว่า ไม่จำเป็นต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ เพราะหากมีหลักฐาน ก็สามารถฟ้องร้องได้ทันที