ยะลา ทำบุญ วันตำรวจแห่งชาติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา อ.เมือง จ.ยะลา พล.ต.ต.สายัณห์ กระแสแสน ผบก.ภจว.ยะลา ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2553 สำหรับข้าราชการตำรวจ ที่นับถือศาสนาอิสลาม ก็มีโต๊ะอิหม่าม ทำพิธีละหมาด และสวดดุอาอ์ พร้อมกันเพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า หลังจากนั้นประธานได้อ่านสาส์น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพิธีมอบโล่ แก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นพร้อมกล่าวให้โอวาท