เอกชนแนะรัฐหนุนตลาดตราสารหนี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายยรรยง ไทยเจริญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน กล่าวว่า รัฐบาลควรส่งเสริมให้ตลาดตราสารหนี้ เพื่อนักลงทุน บุคคล เกิดขึ้นอย่างจริงจัง เพราะปัจจุบันรายย่อย มีบทบาทการลงทุนในตราสารไม่มากนัก เนื่องจากติดปัญหาในเรื่องของวงเงินที่สูงเกินไป ซึ่งควรปรับลดวงเงินให้ต่ำลง จากปัจจุบันอยู่ที่ 10,000-50,000 บาท โดยระดับที่เหมาะสม ควรจะเป็นเท่าไรนั้น จะต้องมีการหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้ง รวมถึงรูปแบบการลงทุน จะต้องให้ตรงกับความต้องการของนักลงทุนรายย่อย

ทั้งนี้ จากผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ เพื่อนักลงทุนบุคคล จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล และนักลงทุน โดยจะช่วยลดภาระการพึ่งพา เงินกู้ของรัฐบาล และส่งเสริมการออมเงินของประชาชนในระยะยาว