ภท. เชิญเลขาฯธ.ไทย วิเคราะห์เงินบาท

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศุภชัย ใจสมุทร โฆษกพรรคภูมิใจไทย เปิดเผย ที่ประชุมพรรคภูมิใจไทย มีการเชิญ นายธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย เข้าวิเคราะห์ข้อมูลเงินบาทให้ ส.ส.พรรค รับทราบ จนในที่สุด ที่ประชุมพรรคมีมติให้ นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย ไปหาข้อมูลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จากผลกระทบค่าเงินบาทแข็ง ก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมพรรค เพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป

นอกจากนี้ นายศุภชัย เปิดเผยอีกว่า วันนี้ที่ประชุมพรรคยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินรัฐมนตรี ในส่วนของโควตาพรรคแต่อย่างใด ซึ่งในอนาคตหากมี ส.ส. บุคคลใด ติดใจข้อมูลก็สามารถขอโดยตรงต่อรัฐมนตรีได้ และอาจมีการเรียกข้าราชการ เข้ามาชี้แจงในลักษณะขอความร่วมมือ