ครม. ผ่าน 3 มาตรการ แก้ไขค่าเงินบาทแข็ง

ครม. ผ่าน 3 มาตรการ แก้ไขค่าเงินบาทแข็ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลัง การประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมได้อนุมัติ 3 มาตรการในการดูแลผู้ประกอบการส่งรายย่อย หรือ SME หลังได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งมาตรการแรก จะเป็นการยกเลิกมาตรการ การยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับผู้ถือพันธบัตรของรัฐที่เป็นชาวต่างชาติ สอง จะเป็นมาตรการส่งเสริมในการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 มาตรการนี้ จะช่วยลดแรงกดดันที่ทำให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น และมาตรการที่สาม จะเป็นการให้ความช่วยเหลือสภาพคล่อง กับ SME วงเงินประมาณ 10,000 ล้านบาท ผ่านทางธนาคารของรัฐ โดยจะให้กู้รายละไม่เกิน 5,000,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

นายกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มาตรการข้างต้น เป็นการวางแนวทางในการช่วยเหลือและลดแรงกดดันของค่าเงินบาท ซึ่งไม่ถือเป็นการแทรกแซงการทำงานของทางธนาคารแห่งประเทศไทย ในการดูแลอัตราแลกเปลี่ยน พร้อมกับมองว่าเงินบาทจะแข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องอีก