เชฟรอน-ปิโตรนาสขึ้นราคาน้ำมัน40 สต./ลิตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) แจ้งว่า บริษัท เชฟรอน (ประเทศไทย) และบริษัท ปิโตรนาส รีเทล (ประเทศไทย) ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ อีกลิตรละ 40 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา เนื่องจากค่าการตลาดอยู่ในระดับต่ำ หลังราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น และทิศทางเงินบาทอ่อนค่าลง โดย บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย ได้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มแก๊สโซฮอล์ไปก่อนหน้านี้ แล้วลิตรละ 40 สตางค์

จากการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้ ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันของสถานีบริการ คาลเท็กซ์ และ ปิโตรนาส ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จะเป็นดังนี้ เบนซิน 95 อยู่ที่ลิตรละ 41.14 บาท, เบนซิน 91 อยู่ที่ลิตรละ 35.44 บาท, แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ลิตรละ 31.64 บาท, แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ลิตรละ 30.14 บาท ส่วนกลุ่มดีเซล ยังไม่เปลี่ยนแปลง โดยดีเซลอยู่ที่ลิตรละ 28.39 บาท และไบโอดีเซล B5 อยู่ที่ลิตรละ 27.19 บาท

สำหรับ บมจ.ปตท. (PTT) และ บมจ.บางจากปิโตรเลียม (BCP) ยังไม่มีการปรับราคาขายปลีกในประเทศ ทำให้ราคานำมันในกลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ถูกกว่ารายอื่นลิตรละ 40 สตางค์