ชลประทานสตูลเร่งประชาพิจารณ์อ่างคลองช้าง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจอมพร เจริญวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสตูล กล่าวว่า เนื่องจากพื้นที่ จ.สตูล ได้เกิดภัยแล้งขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรง 2-3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้ทางชลประทาน จ.สตูล ได้ว่าจ้างบริษัทจากโครงการการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อมอ่างเก็บน้ำคลองช้าง จ.สตูล ให้ประชาชนมีส่วนร่วมได้เสียกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการประเมินถึงผลกระทบและส่วนได้ส่วนเสีย โดยเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 13 ที่จะถึงนี้ ที่ห้องประชุม โรงแรมพินาเคิลวังใหม่ อ.เมืองสตูล โครงการดังกล่าวนี้ เป็นการจัดตั้งหัวงานหมู่ที่ 2 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง และสามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 36 ล้าน ลบ.ม. ในพื้นที่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าศูนย์งาช้าง จ.สตูล และสงขลา เป็นพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติ ซึ่งโครงการจะพัฒนาจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งเเวดล้อม เพื่อเสนอนโยบายต่อไปที่จะดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร