นายกถกผู้นำพม่าแก้ไขปัญหาชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ความเคลื่อนไหวนายกรัฐมนตรี ระหว่างเดินทางเยือน สหภาพพม่า โดย มี พล.อ.เปงเส็ง นายกรัฐมนตรี พม่า ให้การต้อนรับ นั้น ได้มีการหารือในกรอบ
ความร่วมมือระดับทวิภาคีที่สำคัญๆ อาทิ ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาชายแดน การปิดด่าน การสร้างความร่วมมือการคมนาคม ความร่วมมือด้านแรงงาน ซึ่งซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่า ไทยและพม่า มีกลไกการทำงานร่วมกันอยู่แล้ว การเดินทางเยือนครั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนให้กลไกต่างๆ เดินหน้าต่อไปได้ รวมถึงหาโอกาสขยายความร่วมมืในโครงการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังจะได้สอบถามถึงความจำเป็นในเรื่องของการปิดด่านในขณะนี้เหมือนติดปัญหาเรื่องการจัดระเบียบภายในอยู่ ซึ่งจะมีการสอบถามความคืบหน้าด้วยเช่นกัน ขณะที่การเยือนสหภาพพม่าครั้งนี้ถือเป็นการเยือนระดับผู้นำก่อนจะมีการเลือกตั้งทั่วไปของทางการพม่า ในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งถือเป็นโอกกาสดีที่ไทยจะได้แสดงจุดยืนที่มีต่อพม่าในการจัดการการเลือกตั้ง ซึ่งนายกรัฐมนตรี จะดำเนินการตามแนวทางของอาเซียน โดยต้องการสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นกระบวนการที่เปิดและเสรีมากที่สุดและมีอะไรที่ประเทศกลุ่มอาเซียนจะช่วยสนับสนุนให้เป็นแนวทางนี้ได้ก็พร้อมที่จะสนับสนุน

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อาวุโส ตาลชวย ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแห่งรัฐ และเข้าสักการะเจดีย์อุปะสันติ เยี่ยมชมสวนช้างเผือกและชมต้นศรีมหาโพธิ์ในบริเวณสวนช้างเผือก ซึ่งสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปลูกไว้ ก่อนจะเดินทางออกจากนครเนปิดอร์ ไปยังนครย่างกุ้ง เพื่อพบปะข้าราชการไทยและเอคราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย