ส.ส.-ส.ว.ยื่นร่าง พ.ร.บ. สตง.ต่อชัยแล้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กลุ่ม 40 ส.ว. นำโดย นายไพบูลย์ นิติตะวัน นายสมชาย แสวงการ และ นายวรินทร์ เทียมจรัส ส.ว.สรรหา เปิดเผยว่า สมาชิกรัฐสภา จำนวน 101 คน ได้แก่ ส.ส. 57 คน และ ส.ว. 44 คน ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม แทนร่างพระราชบัญญัติฉบับเดิม ที่ไม่ผ่านการพิจารณาในชั้นของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้ยื่นต่อ นายชัย ชิดชอบ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่เรียบร้อย แล้ว และขอให้เร่งบรรจุระเบียบวาระ ให้ทันสมัยประชุมนี้ เพื่อจะได้นำกฎหมายออกมาแก้ไขปัญหา เรื่องผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

สำหรับรายชื่อของผู้ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ประกอบด้วยกลุ่ม 40 ส.ว. เป็นหลัก ขณะที่ ส.ส. จำนวน 57 คน เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ 56 คน และอีก 1 เสียง เป็นของ นายสุพจน์ บุญใหญ่ ส.ว.จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย ที่ร่วมกิจกรรมกับพรรคภูมิใจไทย