ปลัด คค.เรียก ทอท.สอบเปิดสัมปทานลานจอด

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ การใช้พื้นที่ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และระบบการคมนาคมขนส่ง เปิดเผยว่า ในวันนี้ได้เรียกเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ที่ดำเนินการในเรื่องของอาคาร และลานจอดรถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประกอบด้วย คณะกรรมการพิจารณารายได้ คณะกรรมการร่างทีโออาร์ และคณะกรรมการผลประกวดราคา โดยจะมีการสอบถาม
เหตุผลในการเปิดสัมปทานแทนระบบเดิมที่ ทอท.ดำเนินการเอง หรือการใช้เครื่องเก็บเงินอัตโนมัติ รวมถึงเงื่อนไขทีโออาร์ มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีการเปิดกว้างหรือไม่ และมีการต่อรองราคาอย่างไร ยึดหลักใดเป็นเกณฑ์

อย่างไรก็ตาม หลัง ทอท.เข้ายึดพื้นที่คืน และยังไม่เก็บค่าที่จอดรถในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นั้น หากมีการฟ้องร้อง ทอท. อาจจะต้องเสียค่าปรับได้ และที่สำคัญเรื่องของการปลอดภัย หากมีการสูญหาย ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่ง
ทอท. จะต้องดำเนินการให้ชัดเจนในเรื่องนี้