มทภ.4ต้อนรับชาวมุสลิมที่จะไปซาอุฯ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ห้องรับรอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า พล.ท.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้การต้อนรับคณะบุคคลจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก จำนวน 11 คน ให้เดินทางไปประกอบศาสนกิจ/ฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย และได้มาเข้าเยี่ยมพบปะเพื่อแสดงความขอบคุณ และรับฟังโอวาทจาก แม่ทัพภาคที่ 4

ทั้งนี้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ในการส่งเสริมกลุ่มพี่น้องชาวมุสลิม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ประกอบพิธีฮัจญ์ ณ ประเทศซาอุดีอาระเบีย โดยบุคคลคณะดังกล่าว จะมีกำหนดเดินทางโดยสารการบิน อิหร่าน แอร์ จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ จ.สงขลา ในวันที่ 12 ต.ค.53 นี้ นั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า มีความปรารถนาดี และยินดีต่อความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจดังกล่าว