อิสสระเป็นปธ.มอบเงินผู้ประสบภัยทางสังคม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุม อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวประชาชน ที่ประสบปัญหาทางสังคม มี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์ครอบครัวผู้ประสบปัญหา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเงินช่วยเหลือที่ประชาชนที่นำมามอบให้ ที่กาฬสินธุ์ มีจำนวน 2,430,000 บาท จากจำนวนคน 3,360 คน ครอบคลุม 18 อำเภอ ทั้งนี้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ มีจำนวน 2,154 ครอบครัว และงานที่กระทรวงกำลังเดินหน้า คือ การดูแลเรื่องเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ตั้งเป้าครอบคลุมทั้งหมด โดยปัจจุบันมีผู้สูงอายุทั้งประเทศ จำนวน 7,300,000 คน และมีสิทธิ์ในการรับเบี้ยยังชีพแล้ว 6,100,000 คน ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น