ผู้ว่าร้อยเอ็ดประชุมจนท. ช่วยปชช.น้ำท่วม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ ขำทวีพรหม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยความห่วงใย ต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่ลำน้ำชี ตั้งแต่อำเภอจังหาร เชียงขวัญ โพธิ์ชัย ธวัชบุรี เสลภูมิ ทุ่งเขาหลวง อาจสามารถ และพนมไพร พื้นที่นาข้าวกว่า 200,000 ไร่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วมกำลังเอ่อล้นตลิ่งฝั่งลำน้ำชี ในวันนี้ฝนตกหนักมาก ได้สั่งการให้ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด นายพีระวัฒน์ สังข์น้อย พร้อมนายอำเภอ 20 อำเภอ ทำการสำรวจข้อมูลพื้นที่นาข้าวการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว พื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ โดยอาศัยหลักเกณฑ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ต้องมีหนังสือแสดงการทำประโยชน์ที่ดิน บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และให้เกาะติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง และให้เก็บข้อมูลแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2553 นี้