จ๊ากของแจกช่วยน้ำท่วม-ปลากระป๋องเน่า

พัทลุงเซ็ง-แห่คืน! กินแล้วอ้วกนับร้อย