ชาวธัญบุรีค้านใช้ลานเอนกประสงค์ทำอำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี กว่า 300 คน ได้รวมตัวกันเซ็นชื่อ คัดค้านการก่อสร้างอำเภอหลังใหม่ บริเวณลานเอนกประสงค์ อำเภอธัญบุรี เพื่อคัดค้าน นายสุรพงษ์ แก้วปาน นายอำเภอธัญบุรี ที่อนุมัติโครงการก่อสร้าง สถานที่ทำการธัญบุรี หลังใหม่ เนื่องจากบริเวณสถานที่ดังกล่าว เป็นลานเอนกประสงค์ ที่ใช้ทำกิจกรรมของประชาชน ชาวธัญบุรี และเป็นสถานที่ จอดรถรับส่งเด็กนักเรียน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนธัญญรัตน์ และโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ ซึ่งมีนักเรียนกว่า 5,000 คน

นายสมชาย แสนเลิศมงคลกุล กล่าวว่า ชาวบ้านที่มารวมกันวันนี้ ไม่มีใครเป็นแกนนำเพียงเพื่อมาแสดงถึงความไม่เห็นด้วยที่นายอำเภอธัญบุรี ไม่มีการทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นประชาชนก่อน ใช้อำนาจผิดขั้นตอน ในการใช้ลานเอนกประสงค์ เป็นสถานที่ก่อสร้าง อำเภอธัญบุรี ในครั้งนี้ ทั้งๆ ที่มีสถานที่ ให้เลือก ก่อสร้างหลายแห่ง เราไม่ได้มาคัดค้านในการก่อสร้างอำเภอหลังใหม่ เราเห็นด้วยกับการนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นมีสถานที่ในการติดต่อราชการที่กว้างขวาง สะดวกสบายต่อประชาชน แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวนายอำเภอธัญบุรี ได้มีการอนุมัติโครงการไปแล้ว ในวงเงินก่อสร้าง 15 ล้านบาท ซึ่งพวกเราก็เห็นด้วยเนื่องจากแบบแผนในการก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทที่รับเหมาก่อสร้าง ได้เซ็นสัญญากันไปแล้ว ต่อมา นายสุรพงษ์ แก้วปาน นายอำเภอธัญบุรี ได้เดินทางมาที่โรงรียน ธัญญสิทธิศิลป์ เพื่อขอใช้สถานที่ในการประชุมชี้แจง จากนั้นเชิญชาวบ้านผู้คัดค้านที่รวมตัวกัน อยู่บริเวณลานเอนกประสงค์เข้ามาฟังการชี้แจง โดยนายอำเภอธัญบุรี ได้กล่าวขอโทษชาวบ้านและแสดงความเสียใจ ที่ไม่ได้บอกชาวบ้าน ในการอนุมัติโครงการสร้าง ที่ทำการอำเภอหลังใหม่ พร้อมทั้งยกทั้งข้อดี และข้อเสีย ขึ้นมาชี้แจงกับผู้คัดค้าน โดยผลสรุป จะย้ายไปสร้างที่บริเวณสวนสุขภาพ ทำให้ชาวบ้านที่มารวมคัดค้านต่างพอใจ และแยกย้ายกันกลับ