รมว.สธ.สั่งรพ.ใกล้ม็อบแดง พร้อมรับเหตุ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้หลายพื้นที่มีการชุมนุมทางการเมือง กระทรวงสาธารณสุขได้ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ ที่มีการชุมนุมทางการเมือง เตรียมพร้อมยาเวชภัณฑ์ ทีมกู้ชีพ รองรับอุบัติเหตุการบาดเจ็บ ที่อาจเกิดขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้การดูแลด้านการรักษาพยาบาลทุกฝ่าย ด้วยหลักมนุษยธรรม ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว โดยทุกโรงพยาบาล จะมีระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่พร้อมให้การดูแลผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บจากทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมทางการเมือง หรืออุบัติเหตุทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล จะรักษาพยาบาลฟรีในระบบรักษาฟรี 48 ล้านคน ยกเว้นกรณีที่ผู้บาดเจ็บ อยู่ในระบบประกันสุขภาพอื่นๆ เช่น ข้าราชการ ประกันสังคม ก็จะเบิกจ่ายตามสิทธิ