นายกฯเผยG20เล็งถกแก้ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน

นายกฯเผยG20เล็งถกแก้ปัญหาอัตราแลกเปลี่ยน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตี เปิดเผยผ่านรายการเชื่อมั่นประเทศไทยกับ นายกฯอภิสิทธิ์ โดยระบุว่า การประชุม G20 ที่จะจัดขึ้นที่ประเทศเกาหลี ในปีนี้ ผู้นำแต่ละประเทศจะนำปัญหาอัตราแลกเปลี่ยนเข้าหารือเพื่อต้องการให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างภูมิภาค ขณะเดียวกันยังจะมีการหารือถึงการปฏิรูประบบการเงินโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคในเติบโตต่อเนื่อง รวมถึงที่ประชุมจะมีการหันกลับมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยังยืน โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ที่ต้องการความช่วยเหลือในการผลักดันการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานในระบบสาธารณูปโภค อาทิ การขนส่ง และแหล่งน้ำ

อย่างไรก็ตาม จากการเข้าร่วมการประชุมอาเซม ที่เบลเยี่ยม ผู้นำประเทศต่าง พอใจกับเสถียรภาพการเมืองในประเทศ และภาวะเศรษฐกิจไทยและจากการหารือทวิภาคีกับสหภาพยุโรป พบว่า ทางยุโรปเตรียมทบทวนการส่งออกไก่ของไทยที่ติดปัญหาเรื่องกฎระเบียบต่างๆ และอาจมีการทบทวนสิทธิทางภาษี หรือ GSP ที่จะหมดอายุลงใน 1-2 ปีนี้ ให้กับไทย