รพ.ศูนย์ยะลารับบริการปชช.ด้วยบัตรประชาชน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.กุลเดช เตชะนภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวว่า ตามที่ รัฐบาล มีนโยบายให้ประชาชนคนไทยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว ในการใช้สิทธิ์รับบริการสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ซึ่งการใช้สิทธิ์ดังกล่าว ประชาชนที่อยู่ในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ไม่ต้องใช้บัตรทองอีกต่อไป ใช้เพียงบัตรประชาชนเพียงใบเดียวเท่านั้น หรือ จะใช้บัตรอื่นที่หน่วยงานราชการออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนสามารถใช้สำเนาสูติบัตร หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อขอรับบริการรักษาฟรีได้

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงพยาบาลยะลา ได้ประกาศให้ผู้มารับบริการสามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแทนบัตรทอง เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลยะลา ได้แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สำหรับ กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินเร่งด่วน หรือ เกิดอุบัติเหตุ สามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวเข้ารับการรักษาฟรี ที่หน่วยบริการในพื้นที่นั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งจะช่วยให้ได้รับบริการที่สะดวก คล่องตัวขึ้น ไม่ต้องพกบัตรหลายใบอีกต่อไป