ทนายวันชัย ชี้ เมธีพูดโยงแอนนี่อาจถูกคดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวันชัย สอนสิริ เลขาธิการสภาทนายความ เปิดเผยว่าการที่นายเมธี อมรวุฒิกุล ออกมาพูดเรื่องแอนนี่ บรู๊ค ทั้งที่ในขณะนั้นนายเมธี เดินทางมาขึ้นศาลในฐานะจำเลยคดีทำร้ายร่างกายและคดีที่เกี่ยวเนื่องกับการเมือง ซึ่งตนมองได้ 2 ประเด็น คือนายเมธี เสียมารยาท การที่ชายได้มีความสัมพันธ์ในทางลับแล้วนำมาเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น เป็นเรื่องที่เสียหาย และในแง่ของกฎหมาย ต่อให้เป็นเรื่องจริงนายเมธี ก็ไม่มีสิทธิ์ออกมาพูดเพราะ นายเมธี ไม่มีส่วนได้เสียกับเหตุการณ์นี้ ดังนั้นการที่นายเมธี พูดออกไป ก็จะเป็นการใส่ความผู้อื่นด้วย ข้อความอันเป็นเท็จ ต่อบุคคลที่ 3 อาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาท ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และยังบอกอีกว่า พร้อมจะไปช่วยเป็นพยานให้การ
ในชั้นศาลก็ต้องระมัดระวังว่า ถ้าไม่ใช่เรื่องจริง ก็เป็นความเท็จฐานเบิกความเท็จ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 ได้ ส่วนคดีแพ่ง นายเมธี เข้าข่ายทำให้แอนนี่ เสียหายต่อชื่อเสียงและเกียรติยศ เป็นการละเมิดตามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 420 และให้ข่าวด้วยข้อความเท็จ ตามมาตรา
423 ที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย