คลังไฟเขียวตปท.กู้เงินบาท 2.2 หมื่นลบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เห็นควรอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศจำนวน 3 ราย ออกพันธบัตร หรือ หุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย คิดรวมเป็นวงเงิน 2.2 หมื่นล้านบาท ได้แก่ Central American Bank for Economic Integration (CABEI) วงเงิน 4,000 ล้านบาท , ING Bank NV (ING) วงเงิน 1 หมื่นล้านบาท และThe Export