รองผอ.สพป.สตูลนำนร.-ครูร่วมมหกรรมวิชาการ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสามารถ รังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา การศึกษาสตูล กล่าวถึง การนำนักเรียนและครู เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ใน ปี 53 ร่วมกว่า 500 คน โดยเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ โดยจะส่งครู นักเรียน เดินทางร่วมงานในวันที่ 20-22 ต.ค. 2553

ซึ่งทางสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา จ.ปัตตานี เขต 1เป็นเจ้าภาพที่จัดขึ้นที่ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี งานดังกล่าวนี้ นำนักเรียนและครู แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ รวมถึงการร่วมกันเผยแพร่การศึกษาสู่สาธารณชน การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ในขณะที่นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 1 กล่าวถึงการรักษาความปลอดภัยสำหรับครูนักเรียน ในพื้นที่การศึกษา 11 เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่ามีการเตรียมขั้นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด แก่ครูนักเรียนแล้ว ที่คาดว่าในปีนี้จะมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 164 รายการ จำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน