มอบถุงยังชีพพระราชทานให้ชาวกาฬสินธุ์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่หอประชุม อ.ร่องคำ จ.กาฬสินธุ์ นายดิสธร วัชโรทัย รองเลขาธิการพระราชวัง และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ได้นำถุงยังชีพพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงาสถานการณ์ จากผลกระทบปัญหาอุทกภัย มีพื้นที่ไร่นาถูกน้ำท่วมเสียหายกว่า 50,000 ไร่ ถนนชำรุดกว่า 1,200 เส้นทาง ทางจังหวัดกำลังดำเนินการซ่อมแซม ฟื้นฟู ประเมินค่ากว่า 150 ล้านบาท

สำหรับถุงยังชีพพระราชทาน ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้นำมาบรรเทาทุกข์ครั้งนี้ ช่วยเหลือ ราษฎร 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ร่องคำ อ.กมลาไสย และ อ.ฆ้องชัย อำเภอละ 500 ชุด รวม 1,500 ชุด ซึ่งแต่ละชุดจะประกอบไปด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง และเวชภัณฑ์ทางยา ซึ่งราษฎรที่ได้รับ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ