ซีจีวอท์ชจัดอันดับตลาดทุนไทยอยู่ที่4

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาลี จันทนยิ่งยง รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ผลการจัดอันดับดูแลที่ดีของตลาดทุน จากรายงาน ซีจี วอท์ช 2010 ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 4 โดยอันดับที่ 1
คือ สิงคโปร์ รองลงมาคือ ฮ่องกง ญี่ปุ่น ตามลำดับ ส่วน ไต้หวัน ได้คะแนนเท่ากับประเทศไทย ทั้งนี้ การรายงานในครั้งก่อน ปี 2550 ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 8 จากทั้งหมด 11 ประเทศ ที่เข้าร่วม ซึ่งถือเป็นอันดับท้าย ๆ แต่
เมื่อผ่านไปมีการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำให้ในรายงาน ซีจี วอท์ช ได้ยกย่องประเทศไทย มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากที่สุด โดยความสำเร็จเกิดจาก การมีแผนพัฒนาตลาดทุนที่เป็นวาระแห่งชาติ การมีการคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
การรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อย การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการให้ชัดเจนขึ้น การใช้บัตรลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การกำหนดเองเรื่องของการขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหาร เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า นักลงทุนและกองทุนระยะยาว จะเชื่อมั่นและมาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น และช่วยเสริมศักยภาพ ในการแข่งขัน