เชิญร่วมประเพณีแซนโฎนตา4-5ตค.นี้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสืบสวัสดิ์ สืบสายพรหม นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า อำเภอขุขันธ์ เดิมเป็นที่ตั้งของบริเวณเมืองขุขันธ์ ซึ่งเป็นเมืองเก่าแก่ อายุกว่า 250 ปี เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของคนไทยหลายเชื้อชาติ สายหลายภาษา และมีประเพณีเก่าแก่ที่สำคัญ คือประเพณีแซนโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษของคนไทย เชื้อสายเขมรโบราณ

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขุขันธ์ กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเก่าแก่ดังกล่าว เทศบาลตำบลขุขันธ์ จึงได้ร่วมกับประชาชนชาวอำเภอขุขันธ์ ร่วมกันจัดงานรำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี ประจำปี 2553 ขึ้นในระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2553 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระยาไกรภักดี ศรีนครลำดวน หรือ ตากะจะ จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวศรีสะเกษ และชาวจังหวัดใกล้เคียง มาร่วมชมกิจกรรมซึ่งเป็นประเพณีอันเก่าแก่ ของคนไทยเชื้อสายเขมรโบราณ ที่อำเภอขุขันธ์ ตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นด้วย