ศาลตัดสิน คุณหญิงพจมาน คืนที่ดินรัชดาให้กองทุนฟื้นฟูฯ

ศาลตัดสิน คุณหญิงพจมาน คืนที่ดินรัชดาให้กองทุนฟื้นฟูฯ
S! News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาลแพ่ง (24 ก.ย.) ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ส่งมอบที่ดิน 4 แปลง บริเวณถนนรัชดาภิเษก แขวง-เขตห้วยขวาง คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน

เนื่องจากเห็นว่าการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินระหว่างกองทุนฟื้นฟูฯและคุณหญิงพจมาน เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2546 เป็นโมฆะกรรม จึงให้เพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินดังกล่าว

พร้อมทั้งให้กองทุนฯ คืนเงินซื้อขายที่ดินจำนวน 772 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ให้กับคุณหญิงพจมาน นับตั้งแต่วันที่คุณหญิงพจมาน ได้ยื่นทำฟ้องกลับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาสถาบันการเงิน